pupus

 • Pangajabku……..
  Pangangkahku….
  Pirang-pirang taun
  Pirang-pirang windu
  Tumpes keles dening wektu
  Cures anut ilining banyu
  Atiku ajur ilang
  Kari layon gilang-gilang
  Pupus kandhas tanpa tilas
  Silem kelem jroning jinem
  Lebur tumpur ajur mumur

  Sadurunge dak wedharake isining atiku
  Kang tansah ngreridhu kalbu
  Kowe wis kebacut lunga
  Wis lumayang wor lan mega
  Kekablak lawan dewaning asmara

  Ya gene………
  Sekar-sekar panggah mekar
  Ambabar ganda mangambar
  Pratanggapati sumunar?
  Sawetara……….

  Atiku bubar ambyar
  Prasasat angus kobar
  Ninggal mawa kang amblasar
  Sasat dahana mangalad
  Siniram ing udan riris
  Tresnaku pepes
  Mung kari atis……………

Iklan